3dtotal_人体材质贴图教学_Eva Wild-Texturin

dashu 2018-04-13发布 2421次浏览 48条评论 0人采集 给作者打赏国币 0 0
http://i1285.photobucket.com/albums/a592/davidchou2013/productmain_02_zpsc9a7a620.jpg http://i1285.photobucket.com/alb...
http://i1285.photobucket.com/albums/a592/davidchou2013/productmain_02_zpsc9a7a620.jpg http://i1285.photobucket.com/albums/a592/davidchou2013/productmain_04_zps4f91de1b.jpg http://i1285.photobucket.com/albums/a592/davidchou2013/productmain_08_zps22a4a6f0.jpg 内容说明:这套教学主要讲述包括展UV,贴材质以及制作衣服的方法。 官方地址:http://shop.3dtotal.com/video-tr ... g-clothing-dvd.html 下载地址: ed2k://|file|.Eva.Wild.Series.Part.2.-.Texturing-Mapping.&.Clothing.mdf|1706348544|e6513e742cd44a414201df1ec99adaa5|h=FVFJ2UYN2IJFY33KTCZP4WX4YE4SLCCI|/ [补种可通过下方评论留言迅速充值VIP下载全网资源, 连接失效或丢失, 我们会及时补种]

48 条评论